» » Ευαγγ. Περπινιάδης / Τζούλια Δραπανιώτου - Ε. Περπινιάδης - Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο) / Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε

Ευαγγ. Περπινιάδης / Τζούλια Δραπανιώτου - Ε. Περπινιάδης - Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο) / Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε mp3 flac

 • Singer: Ευαγγ. Περπινιάδης
 • Album: Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο) / Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε
 • MP3: 1535 mb | FLAC: 1547 mb
 • Style: Laïkó
 • Rating: 4.4/5
 • Votes: 398
 • Format: DMF MP1 AC3 AIFF VQF DXD AA
Ευαγγ. Περπινιάδης / Τζούλια Δραπανιώτου - Ε. Περπινιάδης - Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο) / Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε mp3 flac

ερπινιάδης, Τζούλια Δραπανιώτου - Ε. Περπινιάδης ‎– Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο), Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε. Label: Parlophone ‎– B. 74411-11. Performer – Τζούλια Δραπανιώτου (tracks: Side B). Written-By, Performer – E. Περπινιάδης. Rights Society: BIEM.

υαγγ Folk, World, & Country. ερπινιάδης Genre: Folk, World, & Country Album: Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο), Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε Style: Laïkó. πύρος Περιστέρης - Το Μπουζούκι μου Έχει Κέφια. Folk, World, & Country.

ιατί το παλτουδάκι που φορούσες. ο πούλησες για κείνη π' αγαπούσες. ες μου τι θα κάνεις φέτος, όλο το χειμώνα σκέτος, δεν το σκέφτηκες αυτό. ι έμεινες χωρίς παλτό. ι αν φύγει κάποια μέρα και σ' αφήσει. αι την παλιά ζωή της ξαναρχίσει. άγκα πρέπει να το ξέρεις

This song is by Άκης Δείξιμος and appears on the album Πάλι Νύχτωσε (2003). ι μ' έπιασε κι απόψε σε ζητώ,Τι μ' έπιασε κι απόψε σε θυμάμαι,Κι ακόμα μια φορά σε νοσταλγώ,Κι ακόμα ένα βράδυ δεν κοιμάμαι. ι μ' έπιασε δεν ξέρω ούτε εγώ,Και γύρισε η καρδιά στα περασμένα,Και άλλη μια φορά μελαγχολώ,Τι μ' έπιασε και σκέφτομαι εσένα, Τι μ' έπιασε δεν ξέρω ούτε εγώ,Και γύρισε η καρδιά στα περασμένα,Τα όνειρά μου για εμάς τους δυο,Στο δρόμο τα ξανάδα πεταμένα.

ι να κάμω; Ολονύχτα δεν έκλεισε μάτι ο κακομοίρης, μα το πρωί, πετάχτηκε απάνω και χτύπησε τις χερούκλες του: Βρήκα βρήκα φώναξε. πιασε πάλι φωτιά και κοπριά, κι έφτιαξε έναν άλλο Ρωμιό, και ους έβαλε στο ταψί να παλέψουν. ρικλοποδιά ο ένας, τρικλοποδιά κι ο άλλος.

ωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; Ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν· καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. δὲ ᾿Ιησοῦς, πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. αὶ ἰδοὺ, τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω· καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη· καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν· καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν· καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν Πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.

ί σοι τὸ παρὰ τῆς φύσεως αἴνιγμα βούλεται; Ὅτι χρὴ πολλάκις ἡμᾶς καὶ παρὰ τῶν ἀλλοτρίων τῆς πίστεως, εὐτονίαν τινὰ προσλαμβάνειν, εἰς τὴν τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐπίδειξιν. ὰν γὰρ ἴδῃς τὸν ἐν βίῳ ἐθνικῷ, ἢ ἀπό τινος αἱρέσεως ἐνδιαστρόφου τῆς Ἐκκλησίας ἀπεσχισμένον, βίου σώφρονος καὶ τῆς λοιπῆς κατὰ τὸ ἦθος εὐταξίας ἐπιμελούμενον, πλεῖον σεαυτοῦ τὸ σπουδαῖον ἐπίτεινον, ἵνα γένῃ παραπλήσιος τῇ καρποφόρῳ συκῇ, ἐκ τῆς τῶν ἀγρίων παρουσίας ἀθροιζούσῃ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν μὲν ῥύσιν ἐπεχούσῃ, ἐπιμελέστερον δὲ τὸν καρπὸν ἐκτρεφούσῃ. ιὸ καὶ ὁ Ἱερεμίας διαίως τὰ πονηρότερα καὶ ἐπαμφοτερίζοντα τῶν ἠθῶν τῷ τοιούτῳ φυτῷ παρεικάζει. λαστησάτω ἡ γῆ. Τὸ μικρὸν τοῦτο πρόσταγμα εὐθὺς φύσις μεγάλη καὶ λόγος ἔντεχνος ἦν, θᾶττον τοῦ ἡμετέρου νοήματος τὰς μυρίας τῶν φυομένων ἰδιότητας ἐκτελῶν

Tracklist

Α Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο)
Β Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε

Credits

 • Performer – Τζούλια Δραπανιώτου (tracks: Side B)
 • Written-By, Performer – E. Περπινιάδης*

Barcode and Other Identifiers

 • Rights Society: BIEM
 • Matrix / Runout (Label side A): Go 5390
 • Matrix / Runout (Label side B): Go 5391
Related mp3, flac albums at Ευαγγ. Περπινιάδης / Τζούλια Δραπανιώτου - Ε. Περπινιάδης - Μεγάλη Μπόρα Έπιασε (Το Φτωχόπαιδο) / Τι Κοπιάζεις Άνθρωπε: