» » Χριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά

Χριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά mp3 flac

  • Singer: Χριστίνα Δελή
  • Album: Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά
  • MP3: 1342 mb | FLAC: 1240 mb
  • Style: Laïkó
  • Rating: 4.2/5
  • Votes: 281
  • Format: MOD DTS WAV AHX MPC DMF DTS
Χριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά mp3 flac

ριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά ‎(LP, Comp).

ριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου. ριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά ‎(LP, Comp).

3) Τούρκος ήρθε, γρόοα θέλει, κι άλλος ήρθε, κι άλλα θέλει. ίς ταΰτα ας προστεθή και το οτι αμφότεροι οι λίθοι ευρέθησαν εν τω αΰτω χώρω καΐ εις τάς έπιχοόσεις τοΰ αύτοΰ εκκλησιδίου τοΰ Αγίου Τοοάννου. τηριζόμενος εις τάς εξωτερικάς ταύτας ομοιότητας, ας είχον παρατηρήσει εις τάς υπό τοΰ κ. Καββαδίοι δοθείσας απεικονίσει: και περιγραφάς (ΑΕ 1918 σελ 124 και σελ.

νάς hypersuperuber μικροσκοπικός απολογισμός για ότι έχει να κάνει με τους Ντούντηδες. ανά, έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Got it. + add. album.

α μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο. 1. Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι, εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἕλοιτ’ ἂν ἀδικεῖσθαι : 2. Ἡγεῖται τὸ νόμιμον εἶναι δίκαιον : 3. ᾜσθοντο ὅτι ἡ πόλις ἂν καταληφθείη : 4. Καὶ τούτους ὁρᾶτε προθύμως σῴζοντας τοὺς φίλους. 5. Οἱ Μυτιληναῖοι ἐβούλοντο ἀποπέμψασθαι τὰς ναῦς τῶν Ἀθηναίων. 6. Καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι. 7. Ὁ Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι : 8. Πρωταγόρας ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν.

Tracklist

A1 Παλόμα Τσακίρ Κέφι Και Τραγούδι
A2 Χρ. Δελή* Μικρόβιο Μου
A3 Παλόμα Μες Της Πόλης Τα Στενά
A4 Χρ. Δελή* Μπαίνω Στη Μάχη
A5 Παλόμα Θέλω Απόψε Να Μεθύσω
A6 Γ. Βασιλείου* Είσαι Πόνος Γλυκός
B1 Παλόμα Για Κοίτα Κόσμε Ένα Κορμί
B2 Χρ. Δελή* Απιστία
B3 Παλόμα Όπως Είσαι Έλα
B4 Χρ. Δελή* Τρελλή
B5 Παλόμα Όλοι Στη Πίστα
B6 Γ. Βασιλείου* Έχεις Αλλάξει

Companies, etc.

  • Made By – G.P.I. S.A.
  • Printed By – Μιχάλης Ορφανός

Credits

  • Engineer – Νίκος Βαλακίτσης
Related mp3, flac albums at Χριστίνα Δελή, Παλόμα, Γιάννης Βασιλείου - Κι Ότι Θέλει Ας Γίνει - Ζωντανά: